ZoutkorrelBanner
ANBI Facebook News
Laatste nieuwsbericht
Geplaatst: 30-05-2017

Test bericht 2
Dit is wat meer tekst.
We hebben 's avonds wat gegeten. Het was een .... Lees verder  
 
 
 
    VlagSuriname    VlagNederland  
Bankrekening: NL11 RABO 0348 4139 63
Vermelding: t.g.v. Project Suriname
 
Foto Klaske met Kids

Hulpverlening

Kinderen zijn klein, maar dat betekent niet dat ze ook kleine problemen hebben. Vooral in een slechte economische situatie, gebroken gezinnen en verslavingen zijn kinderen het middelpunt van de problemen. De wortel van het probleem van volwassenen ligt in de meeste gevallen in de kinderjaren. Als we de kinderen niet de juiste voorlichting geven en hen niet begeleiden bij de problemen die kinderen kennen zal het kind een verkeerde start maken. We moeten deze scheefgroei en ellende voorkomen!

We geloven dat God over elk kind goede gedachten koestert (Jeremia 29: 11), we willen dat Gods wil zal geschieden in het leven van elk kind en jeugdige. Want Satan heeft ook een plan om ze weg te trekken van God en ze te vernietigen (Johannes 8:44).

  


Klaske vertelt: “Het is schrijnend hoeveel vaders het laten afweten in de opvoeding. Ze verwekken, maar laten het daarna afweten. Of ze doen grote beloftes, maar komen deze niet na. De gevolgen van afwijzing zijn vaak zo groot dat we ons meestal richten op de gevolgen zoals bijv: slechte schoolprestaties, rebels gedrag of vroeg seksueel-actief-zijn. Het is zo belangrijk dat we het gevoel van het kind serieus nemen en niet denken; ik ben ook opgegroeid zonder vader, dus het kind moet niet zeuren. Het allermooiste van de Christelijke hulpverlening die ik mag geven is dat je de kinderen mag vertellen van een hemelse Vader. Veel kinderen leren God kennen en kiezen ervoor om Zijn kind te zijn! Problemen worden vaak niet opgelost, maar ik mag ze erop wijzen hoe ze ermee om moeten gaan. Vergeven is de grote sleutel tot genezing.”

De volgende hulpverleningsactiviteiten voeren we uit:

Weerbaarheidstraining voor kinderen 
Speciaal voor het Surinaamse kind is er een training ontwikkeld. Spelenderwijs worden allerlei problemen besproken zoals: angst, pesten, mishandeling en misbruik. De kinderen leren waarom het niet goed is en hoe ze er mee om moeten gaan. Door deze training creëren we openheid, zodat de kinderen de kans krijgen om hun verhaal te doen en ze verder geholpen kunnen worden. Ook leren ze vaardigheden waardoor ze minder risico lopen om slachtoffer te worden. De training wordt gegeven aan kinderen tussen de 8 en 12 jaar.

Voorlichting

Op scholen en in kinder- en jeugddiensten verzorgen we op interactieve en creatieve manier lessen waarin we kinderen en jongeren voorlichten over onderwerpen als: seksualiteit, groepsdruk, alcohol en drugs, communicatie en verschillende problemen zoals: seksueel misbruik, afwijzing en pesten.


Hulpverlening (pastoraat)
Kinderen en jeugdigen die problemen hebben worden door ons individueel begeleid. Ouders/ opvoeders kunnen terecht voor adviesgesprekken. Ook binnen kindertehuizen verlenen we hulp. De meest voorkomende problemen bij kinderen en jeugdigen die we tot nu toe hebben begeleid zijn: seksueel misbruik, gebroken gezinnen (gemis van vader), pesten en gebrek aan liefde en aandacht.


Glitter girls
Speciaal voor tienermeiden uit tehuizen en meiden die niet in een gemeente een plekje hebben is er een club. Allereerst graven we in Gods woord en daarnaast doen we leuke dingen zoals; koekjes bakken en op kamp gaan.


Kinderprogramma op de radio
Elke zaterdag is er speciaal voor de kinderen op radio Shalom een kinderprogramma. Kinderen leren om te groeien in en te staan voor hun geloof. Ook worden verschillende problemen zoals pesten, misbruik, mishandelen en scheiding besproken en leren de kinderen via dit programma hoe ze er mee om moeten gaan. De stichting verzorgt deze programmaonderdelen en zet zich in bij de nazorg.