ZoutkorrelBanner
ANBI Facebook News
Laatste nieuwsbericht
Geplaatst: 30-05-2017

Test bericht 2
Dit is wat meer tekst.
We hebben 's avonds wat gegeten. Het was een .... Lees verder  
 
 
 
    VlagSuriname    VlagNederland  
Bankrekening: NL11 RABO 0348 4139 63
Vermelding: t.g.v. Project Suriname
 
Foto Klaske met Kids

Training

Er zijn in Suriname veel Christelijke gemeentes en de meeste daarvan hebben een kinder- en/ of jeugdclub. Het is belangrijk dat ook de kinderen binnen de gemeente bereikt worden en groeien in geloof. Een bekende uitspraak: “als je naar de kerk gaat, maakt je dat nog geen Christen, net zoals je geen hamburger wordt als je naar de MAC gaat”. En een gemeente moet ook uitreiken naar kinderen en jeugdigen buiten de gemeente.

In de lijn van Paulus en Timotheüs wil stg. Zoutkorrel ook door het verzorgen van trainingen anderen bekwaam maken om te onderrichten (2 Timotheüs 2:2).

 


Klaske vertelt: “Over het algemeen zijn Surinamers een zeer dankbaar volk om training aan te geven. Ze zijn leergierig, ze willen echt leren. Helaas gebeurt het ook dat ze afzwakken, omdat ze minderwaardig over zichzelf denken of dat ze de discipline niet hebben om er voor de 100% voor te blijven gaan. Daarom is herhaling belangrijk en moeten de trainingen zo praktisch mogelijk zijn, zodat de stap van theorie naar praktijk zo klein mogelijk is.”


De volgende trainingen/Seminars worden gegeven:


Training voor kinderwerker
Op verzoek van gemeentes, vaak in districten of in het binnenland, worden trainingen verzorgd. Onderdelen die tijdens de trainingen naar voren komen zijn onder andere:

 

      Training voor tiener- en jeugdwerkers
De verleiding om met de wereld mee te gaan is misschien wel het grootst voor tieners en jeugdigen. Als ze binnen de gemeente geen vriendengroep hebben en geen antwoord krijgen op de vragen waar ze mee worstelen dan gaan ze het ‘buiten’ zoeken. Zo komen ze bij andere religies terecht en verkeerde vrienden met alle gevolgen van dien. Jaarlijks en op verzoek worden tiener- en jeugdwerkers getraind. We streven ernaar om steeds nieuwe programma’s en methodes aan te reiken om de jongeren zo goed mogelijk te bereiken, zodat ze radicaal een keuze maken om Jezus te volgen. De stichting Youth for Christ Nederland heeft in het verleden hierin een grote bijdrage gehad nu werken we o.a. met het materiaal dat zij ontwikkelen.


Creatieve evangelisatie
Als extra trekker op de club of op speciale dagen is het leuk om een toneelstuk, clownsact of poppenkast te hebben. Deze creatieve tools leren we aan in korte cursussen. Vaak denken we dat het simpel is om een clownspak aan te trekken en een beetje grappig te doen, maar het is nog een hele kunst. Ook het spelen met muppet- poppen valt de meeste deelnemers erg tegen, ze verwachten niet dat er zoveel techniek bij komt kijken om de pop levensecht te laten lijken. Een heel aantal deelnemers die de afgelopen jaren de cursussen heeft gevolgd is erg enthousiast en wordt steeds bekwamer in hun talent!

Praktische hulpverlening (pastoraat) aan kinderen en jeugdigen
In de seminars die we verzorgen gaan we in op de verschillende problemen bij kinderen en jeugdigen en de gevolgen daarvan. Bij de jaarlijkse training reiken we praktische handvaten aan om een relatie aan te gaan en een luisterend oor te hebben voor de kinderen en jeugdigen. Met casussen en verschillende werkvormen helpen we de mensen op weg om kinderen en jeugdigen te begeleiden die slachtoffer zijn van: pesten, mishandeling en misbruik. Ook onderwerpen als scheiding, afwijzing, ziekte en overlijden komen aan de orde.
 
Opvoeding
Vaak gaat al onze tijd, energie en geld uit naar eten, drinken kleding en onderdak. Maar kinderen hebben meer nodig. In de training aan ouders bespreken we onderwerpen als; Gods basis voor opvoeden,onvoorwaardelijk liefhebben, communiceren, disciplineren, straffen en belonen. 


Groepswerkers in kindertehuizen

      Suriname heeft veel kindertehuizen, maar er is geen gerichte opleiding om werkzaam te zijn in een tehuis. Op verzoek van verschillende tehuizen is de stichting gestart met trainingen aan de groepswerkers die in de kindertehuizen werken. De leiders leren; welke problemen kinderen kunnen hebben, communicatie, teamwork & discipline, Ook worden de werkers op de werkvloer gecoacht en zijn er terugkom dagen.