Welkom!

Visie

Wij geloven dat Gods liefde het leven van kinderen in Suriname totaal kan veranderen.
Daarom zijn wij ervan overtuigd dat God ons wil inzetten om zijn liefde te delen met anderen.
Net zoals het gebruik van een paar zoutkorrels effect heeft op ons eten geloven we dat onze activiteiten, hoe klein of hoe groot ook, iets teweeg zullen brengen in de levens van kinderen en jongeren in Suriname.
Jezus zelf geeft ons de opdracht om het zout der aarde te zijn, wij willen hem gehoorzamen en het zout van zijn liefde strooien.

Missie

Stichting Zoutkorrel wil impact hebben op de levens van kinderen en jongeren in Suriname door ze te bereiken met het evangelie van Jezus Christus.

Hoe

Wij doen dit door creatieve evangelisatieactiviteiten te ontplooien, trainingen te verzorgen, educatie te geven en door pastorale zorg te bieden. Bij alle activiteiten willen we dat de kinderen en jeugdigen de heerlijke smaak van het liefdevolle evangelie proeven. Dit doen we in verschillende vormen en kleuren. We streven ernaar om in alles creatief te zijn!

Uitgangspunten

Alle activiteiten staan in het teken van de opbouw van het lichaam van Christus. De stichting richt zich daarom op alle Christelijke denominaties in Suriname en levert haar bijdrage aan verschillende Christelijke organisaties/stichtingen in Suriname.
De stichting heeft niet als doel een eigen kerkgenootschap of club te zijn.
De activiteiten van de stichting zijn niet winstgevend en worden uitgevoerd door vrijwilligers.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANBI Facebook  
 
VlagSuriname      VlagNederland    

Bankrekening:
NL11 RABO 0348 4139 63
Vermelding:
t.g.v. Project Suriname