Ondersteuning

Gebed

Als je werkt aan de frontlijn van Gods koninkrijk heb je mensen om je heen nodig die voor je willen bidden.
Gebed is nog veel belangrijker dan geld. Wij weten ons met Stichting Zoutkorrel afhankelijk van onze hemelse Vader die zal voorzien in wat wij nodig hebben.
Daarbij sluiten we niet uit dat Hij jou heeft voorzien van de mogelijkheden om de Stichting ook financieel te ondersteunen.

Financieel

Wil je Stichting Zoutkorrel financieel steunen zodat het werk in Suriname voortgezet kan worden? Dat kan door een vaste periodieke donatie of een eenmalige gift.

Vaste donateur

Om de continuïteit van het werk te waarborgen streven we naar zoveel mogelijk vaste donateurs die ons maandelijks met een vast bedrag willen ondersteunen.

Eenmalige gift

Een eenmalige bijdrage is ook zeer welkom. Je kunt je donatie overmaken naar onderstaande bankrekeningnummer.

Operation Rescue

Sinds haar vertrek naar Suriname is Klaske namens Stichting Operation Rescue, gevestigd in Nederland aan de Vierschotenweg 2a, 8095 PP, 't Loo-Oldebroek, uitgezonden naar Suriname.
Ze doet daar namens Operation Rescue vrijwilligerswerk bij de Stichting Zoutkorrel in Paramaribo.
Omdat zij geen baan heeft en voor het vrijwilligerswerk geen vergoeding ontvangt, worden haar inkomsten via Operation Rescue gegenereerd.

Giften kunnen via de onderstaande rekening worden overgemaakt. Jaarlijks wordt er verantwoording van de inkomsten en uitgaven gedaan door het opstellen van een jaaroverzicht.
Operation Rescue Missions ‘t Loo-Oldebroek
Bankrekening: NL11 RABO 0348 4139 63 met vermelding: Project Suriname
IBIC-CODE: RABO NL2U

ANBI

Operation Rescue voldoet aan de ANBI eisen van de belastingdienst waardoor je giften aftrekbaar zijn van de belasting.
Vul op je aangifte Stichting Zoutkorrel in. Daar gaat / ging je gift naar toe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANBI Facebook  
 
VlagSuriname      VlagNederland    

Bankrekening:
NL11 RABO 0348 4139 63
Vermelding:
t.g.v. Project Suriname